Cerddoniol! - Dulais Rhys

Cerddoniol!

By Dulais Rhys

  • Release Date: 2012-08-19
  • Book Genre: Music
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)
eBook version ☑

Audiobook ♫

Read book description and reviews - Cerddoniol! by Dulais Rhys

Cerddoniol! by Dulais Rhys

‘O enau plant bychain …‘ medd y Beibl; ‘Gan y gwirion y ceir y gwir’ medd y dywediad, ac hoff ymadrodd fy Anti Mary oedd: ‘Plant yw plant ar bum cyfandir’.Beth bynnag fo’ch athroniaeth am yr ifanc, pleser o’r mwyaf gennyf yw cyflwyno Cerddoniol! i holl athrawon cerddoriaeth uwchradd Cymru … ac i’w disgyblion goddefgar! Nid gwneud hwyl am ben plant yw bwriad y casgliad hwn, ond rhoi’r cyfle i eraill rannu’r mwynhad a gefais wrth gasglu’r atebion hynod hyn.Gwall sillafu yw ambell ateb ‘anghywir’. Mewn rhai atebion, daeth rhesymeg meddwl y disgybl yn amlwg wrth i fi feddwl am yr ateb, ond erys ambell ateb y tu hwnt i bob synnwyr, rhesymeg a dealltwriaeth.

tags: Cerddoniol! by Dulais Rhys eBOOK; Cerddoniol! ePUB; Cerddoniol! book review; Cerddoniol! book summaries; book recommendations; book review blogs; book summary websites; Cerddoniol! Dulais Rhys pdf; Cerddoniol! Audiobook; Dulais Rhys; Music books.

Comment Section